Pociągiem w Łódzkie do Lasów Spalsko – Rogowskich i Arboretum w Rogowie

Artykuł sponsorowany
Udostępnij:
Kolejny wyjazd w ramach projektu „Pociągiem w Łódzkie” odbył się 29 czerwca 2013 roku do północnej części Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko – Rogowskie” i Arboretum w Rogowie. Ponownie udało się zebrać komplet 360 uczestników, w tym 15 turystów rowerowych. Wyznaczone zostały 3 trasy piesze, a każda z nich liczyła około 10 km, rowerzyści przejechali około 30 km z Lipiec Reymontowskich, przez Jeżów do Rogowa.

W Rogowie, który był celem tej wyprawy, znajduje się przystanek PKP, do którego szybko można dotrzeć ze stolicy regionu (zatrzymują się tutaj pociągi osobowe relacji Łódź – Skierniewice).
W miejscowości warto zwiedzić Arboretum i Alpinarium oraz Skansen Muzealnej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała.

Rogowska kolejka zbudowana została przez Niemców w 1915 roku, miała dostarczać zaopatrzenie na linię frontu. Jednak zanim została w pełni uruchomiona, wojska cesarskie zdążyły się przemieścić. Dzisiaj jest jedną z największych atrakcji turystycznych regionu, przewożąc w okresie letnim rzesze turystów. W Skansenie, obok wyremontowanych i eksploatowanych ciuchci i wagonów, można podpatrzeć jak wygląda proces rewitalizacji takiego taboru. Inną pamiątką Wielkiej Wojny jest cmentarz wojenny w Rogowie – Józefowie.

Opisywane wyżej okolice silnie związane są z osobą noblisty Władysława Reymonta. Z Rogowa przez Przyłęk Duży do Lipiec Reymontowskich prowadzi rowerowy szlak „Śladami Reymonta”. W Przyłęku przy skrzyżowaniu rośnie rozłożysta lipa (pomnik przyrody), zwana przez mieszkańców Lipą Reymonta. W miejscowości znajduje się przystanek kolejowy, dlatego też z tej miejscowości można rozpocząć wycieczkę po okolicach Rogowa.

Celem wyprawy było jednak przede wszystkim poznanie walorów przyrodniczych okolic Rogowa, a przede wszystkim Leśnego Kompleksu Promocyjnego – Lasy Spalsko Rogowskie, którego misją jest promocja proekologicznej polityki leśnej, zachowanie naturalnego stanu lasów, ochrona przyrody oraz aktywna, wielofunkcyjna gospodarka leśna. Leśny Kompleks Promocyjny to zwarty, duży zespół leśny, w którego skład wchodzi kilka nadleśnictw. Kompleks, który odwiedzili uczestnicy wycieczki obejmuje tereny leśne położone powiatach brzezińskim, łódzkim wschodnim i tomaszowskim.

W Rogowie w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym prowadzone są także ważne działania edukacyjne np. szkolenia leśników, badania i doświadczenia leśne, ale także turyści odwiedzający miejscowość, mogą zdobyć wiedzę przyrodniczą odwiedzając Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej, Muzeum Lasu i Drewna oraz Arboretum i Alpinarium oraz rezerwaty: leśne „Zimna Woda” z wiekowymi dębami i „Doliska”. Co ciekawe przy największych atrakcjach ustawione są tablice informacyjne przygotowane w ramach projektu Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego i wyznaczony jest szlak turystyczny prezentujący te miejsca.

Jednak największą atrakcją północnej części Lasów Spalsko Rogowskich jest Arboretum. Rogowskie Arboretum jest jednym z największych w kraju. Znajduje się w nim jedna z najciekawszych i największych w Europie Środkowej kolekcji drzew i krzewów obcego pochodzenia. Uzupełnieniem kolekcji dendrologicznych jest ogród roślin skalnych i terenów podmokłych oraz kolekcje gatunków chronionych i zagrożonych polskiej flory – alpinarium. Alpinarium składa się z licznych skalników, oczek wodnych, strumyków oraz dużego stawu. Nazwa alpinarium wzięła się od Alp – tam bowiem w XIX wieku zapanowała moda na tworzenie takich ogrodów.

Arboretum zwiedzać można w okresie maj - październik codziennie w dni powszednie w godzinach 7:00 - 18:00 a w soboty i niedziele w godzinach 10:00 - 18:00 (w okresie zimowym godziny otwarcia ulegają zmianie).

Głodnym wiedzy polecamy lekturę stron internetowych:

http://www.lodzkie.travel.pl

, http://www.lzdrogow.sggw.pl, http://www.arboretum.sggw.pl oraz http://www.kolejrogowska.pl i zachęcamy do samodzielnego zwiedzania Województwa Łódzkiego. Mapy z trasami, które przemierzyli uczestnicy wycieczki w ramach projektu „Pociągiem w Łódzkie” można odnaleźć na stronie http://www.rsip.lodzkie.pl.

Projekt „Pociągiem w Łódzkie” realizowany jest przez Województwo Łódzkie. Partnerami projektu są: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Arboretum w Rogowie i Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi.

Projekt dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a jego celem jest promocja walorów przyrodniczych regionu łódzkiego oraz zachęcenie mieszkańców regionu do korzystania z połączeń kolejowych przy organizowaniu wyjazdów sobotnio – niedzielnych.

Zapraszamy serdecznie do podróżowania pociągami w regionie i odwiedzania przyrodniczych perełek województwa łódzkiego!

Dodaj ogłoszenie