Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pabianicach

Pabianice, Karniszewicka 37

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pabianicach to organ administracji niezespolonej, który zajmuje się nadzorem zdrowia publicznego.

Główne zadania instytucji to:

  • zwalczanie chorób odzwierzęcych

  • kontrola weterynaryjna w handlu

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli na przejściu granicznym

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pabianicach zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu.