Sąd Rejonowy w Pabianicach

Pabianice, ul. Partyzancka 105/127

Sąd Rejonowy w Pabianicach. Działa w okręgu łódzkim. Podlega pod Sąd Okręgowy w Łodzi.

Sąd Rejonowy w Pabianicach rozpoznaje sprawy:

  • z zakresu prawa cywilnego

  • z obszaru prawa karnego skarbowego

  • dotyczące rodzin i nieletnich

  • o leczenie psychiatryczne

  • z zakresu prawa pracy

  • wnioski o założenie księgi wieczystej